„Szkoła pamięta”

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odbywa się w czasie kiedy w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Celem akcji jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Nasze Przedszkolaki włączyły się w akcję odwiedzając cmentarz parafialny w Gaszowicach.
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu