Plan zajęć

Godzina  

700 – 840

Schodzenie się dzieci

 • własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali zbiorowej
 • zabawy w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela
 • wykonywanie zadań indywidualnych wspomagających rozwój dziecka
 • czynności porządkowe

 

840 – 900

Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

900 – 930

Śniadanie

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków oraz komponowania posiłków
 • czynności higieniczne

930 – 1100

Planowane zajęcia kierowane, gry i zabawy związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego

1100 – 1145

Spacer lub zabawy na placu zabaw (wyłącznie w przypadku warunków atmosferycznych umożliwiających pobyt poza przedszkolem)

bądź

Zabawy w sali wg zainteresowań dzieci, zajęcia indywidualne, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające zainteresowania dzieci

1145 – 1200

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

1200 – 1230

 

Obiad

 • czynności samoobsługowe
 • nabywanie umiejętności właściwego posługiwania się sztućcami i estetycznego spożywania posiłków
 • wdrażanie do zdrowego sposobu odżywiania się

 

1230 – 1300

1300 – 1415

Poobiedni relaks

 • kwadrans na bajkę
 • relaks przy muzyce
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć kierowanych
 • zajęcia dodatkowe
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • wyjście na plac zabaw

1415 – 1445

Podwieczorek

1445 – 1600

1500 1600

Kontynuacja działalności zabawowo – edukacyjnej

 • zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 • zajęcia w małych zespołach
 • czytanie książek
 • wspólne zabawy w sali zbiorczej
 • porządkowanie sali
 • rozchodzenie się dzieci