O przedszkolu

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu

– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

/    Robert Fulghum

 

Stwierdzenie to doskonale wyraża istotę wychowania przedszkolnego. Uświadamia, że przedszkole jest najważniejszym etapem edukacji każdego dziecka. Pobyt dziecka w przedszkolu kształtuje dojrzałość emocjonalną
i rozwija samodzielność, uczy funkcjonowania w grupie rówieśniczej, to idealny okres dla dziecka na zapoznanie się
z niezliczonymi wymaganiami, jakie stawia mu otoczenie.

Przedszkole nasze

Zapewnia radosne dzieciństwo, przygotowuje do życia we współczesnym świecie, rozwija zainteresowania, uczy zachowań proekologicznych, przybliża tradycje, uczy kreatywności, tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Umożliwia się dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej oraz tworzy  warunki do twórczego rozwoju każdego przedszkolaka. W przedszkolu udzielana jest dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Informacje o przedszkolu

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Stawka żywieniowa:

  • śniadanie/ 3 zł
  • obiad/ 6 zł
  • podwieczorek/ 2 zł
  • (9,00zł – dwa posiłki i 11zł – 3 posiłki

Realizowane w przedszkolu programy

  • Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej/M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
  • Program nauczania języka angielskiego/M. Kłębowska
  • Program Kubusiowi przyjaciele natury
  • Projekty: „Kreatywne dni nietypowe”, „Gang Mocniaków”.

 

  •