Audycja umuzykalniajaca Koncert Patriotyczny dla Niepodległej

Audycja umuzykalniajaca Koncert Patriotyczny dla Niepodległej.

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, skrzypce i pianino

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób