Schodzenie się dzieci

Schodzenie się dzieci

  • własna aktywność dzieci, zabawy dowolne w sali zbiorowej
  • zabawy w kącikach zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela
  • wykonywanie zadań indywidualnych wspomagających rozwój dziecka
  • czynności porządkowe